Algemene Voorwaarden

Idenditeit van de verkoper:

De webwinkel van Joke Huegaerts onder de handelsnaam 'De Thuisboetiek' met maatschappelijke zetel te 3600 Genk ( België), Mulstraat12, met als BTW nr BE 0787 419472, telefoonnummer +32 (0)473 54 56 18 en e-mailadres info@dethuisboetiek.be

Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 'De Thuisboetiek' de handelsnaam van Joke Huegaerts.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij de webshop De Thuisboetiek. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Voordat een verkoop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper duidelijk beschikbaar gesteld. De Koper zal deze algemene voorwaarden dan ook uitdrukkelijk aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid ervan. Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.

Aanbod, prijs, kosten en bestellen:

Alle prijzen vermeld op de website zijn uitgedrukt in EURO en inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De bijhorende foto of tekening is decoratief bedoeld en kan elementen en/of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 'De Thuisboetiek' is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Thuisboetiek. De Thuisboetiek is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Wanneer de Koper vragen heeft over bv. aanbod, prijs, maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij de Koper steeds om vooraf contact op te nemen met De Thuisboetiek op het e-mailadres info@dethuisboetiek.be

Betalingsmogelijkheden en Betalingsvoorwaarden

Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald: bancontact/Mister Cash. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van info@dethuisboetiek.be en De Thuisboetiek de betaling van de goederen ontvangen heeft . De artikelen worden thuis bij de koper geleverd door B-post of DPD.

Levering of afhaling:

Producten worden enkel geleverd in België.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De artikelen worden thuis bij de koper geleverd door B-post, nadat deze goederen betaald zijn.

Het maximum te verzenden gewicht is 30kg. Voor leveringen hoger dan 30kg nemen we contact met jullie op. De Thuisboetiek behoudt zich het recht voor om leveringen boven de 30kg en leveringen die niet kunnen worden geleverd door B-Post niet uit te voeren en te annuleren. Leveringen worden verzonden van maandag tot vrijdag.

Zodra het pakket is afgegeven aan B post is De Thuisboetiek niet meer aansprakelijk oor verlies, diefstal enz...

Retourneren

Binnen een termijn van veertien (14) dagen na de ontvangst van het product heeft de Koper het recht om aan de Overeenkomst te verzaken. De Koper moet De Thuisboetiek binnen voornoemde termijn per e-mail informeren van deze verzaking. De Koper zal binnen veertien (14) dagen nadat hij De Thuisboetiek heeft geïnformeerd omtrent deze verzaking het product terugzenden aan verkoper op eigen kosten, dit in de initiële staat en in een niet beschadigde originele verpakking. De producten moeten worden teruggezonden tezamen met de pakbon en/of factuur. Daarnaast mogen de teruggezonden producten niet zijn gebruikt.

De Thuisboetiek zal binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van het product, onderzoeken of is voldaan aan de voorwaarden, zoals opgesomd. Indien de teruggezonden producten niet voldoen aan deze voorwaarden, zal De Thuisboetiek de Koper hieromtrent informeren en zal de verkoper de teruggezonden producten niet aanvaarden. De Koper kan in een dergelijk geval niet aan de overeenkomst verzaken.

Indien de Koper zijn verzakingsrecht conform de hierboven vermelde bepalingen heeft uitgeoefend, zal De Thuisboetiek de Koper het voor de betrokken producten aangerekende factuurbedrag, indien dit reeds door de Koper was voldaan aan De Thuisboetiek, terugbetalen aan de Koper. Indien er verzendkosten waren, worden deze niet terugbetaald. Deze terugbetaling zal gebeuren na het verstrijken van de onderzoekstermijn.

Privacy:

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de Website en dragen zorg voor het vertrouwelijk karakter van de informatie verstrekt door de Koper.

De Verkoper zal aldus uitsluitend voor intern gebruik en om de Koper beter te kunnen bedienen gegevens kunnen verzamelen, rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de Koper worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De Thuisboetiek neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Klantendienst

Vragen over uw bestelling?

Dan kan u ons contacteren via telefoon op het nummer: 0032(0)473 54 56 18 op weekdagen tussen 9u en 16u of op het e-mailadres: info@dethuisboetiek.be

Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw email adres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Gelieve steeds uw contactgegevens duidelijk te vermelden.